MYbytomianie

chcemy łączyć osoby którym leży na sercu dobro naszej małej Ojczyzny – Bytomia, chcemy być miejscem spotkania i wspólnej aktywności.
JESTEŚMY
o wyraźnym nastawieniu prospołecznym, z szacunkiem podchodzimy do historii i tradycji. Wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szanując godność osoby ludzkiej, wolność i własność.
NIE ZGADZAMY
się z lekceważeniem społecznego interesu w imię jakichkolwiek partykularnych interesów
KRYTYCZNIE
podchodzimy do złych praktyk, prowadzących do zaprzepaszczenia wielu możliwości rozwoju Bytomia i regionu.
DZIAŁAMY
na rzecz dalszego rozwoju, nowoczesnej infrastruktury i nowych inwestycji poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w potencjale naukowym, kulturalnym, gospodarczym i turystycznym Bytomia i regionu.
BUDUJEMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
wokół spraw istotnych dla naszej malej ojczyzny. Stawiamy na publiczną i instytucjonalną współpracę różnych środowisk w interesie miasta, niezależnie od partyjnych identyfikacji.
SWOJĄ
działalność prowadzimy poprzez wpływanie na kształt otaczającej nas rzeczywistości.
ZA WAŻNY OBSZAR
naszego działania uważamy dzielnice naszego miasta. W szerokiej koalicji z istniejącymi w nich środowiskami zamierzamy współdziałać na rzecz ich rozwoju .
ASPIRUJĄC
do roli politycznego i społecznego podmiotu w życiu BYTOMIA, mamy również w swoim polu widzenia sprawy dotyczące całego ŚLĄSKA.
NASZE CELE
realizujemy poprzez nasza aktywność, bo odpowiedzialność wyraża się w działaniu.

  • 667 544 682
  • 41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 34/16